Amb el programa més popular de tractament d'imatges, la composició i una mica de creativitat, es pot aconseguir una imatge fins i tot millor que la desitjada.