Creació de vídeos corporatius de diversos formats adaptats als mitjans de comunicació online i als seus canals. Guió, preproducció, grabació, edició, audio, muntatge, posproducció, etc. Bàsics pel llançament a les plataformes de vídeo de material audiovisual.