Les Xarxes Socials com eina de difusió molt important.

Moltes persones i professionals utilitzen les xarxes per comunicar-se, però les entitats i organitzacions es centren en potenciar el seu treball amb el seu ús ja que poden fer servir les funcionalitats úniques que ofereixen.