El posicionament a través del SEO s'anirà consolidant de forma orgànica amb el temps, però d'entrada convé tenir-ho tot ben apuntat per si a Google i demès cercadors els hi dona per fixar-se en nosaltres inesperadament i abans d'hora.